Welkom

Tof dat u ons gevonden hebt en wilt kennismaken met ons!

Onze werkgroep staat in voor de tweedehandsbeurs van de afdeling Zingem.

In overeenstemming met de doelstellingen van de Gezinsbond richten we ons tot alle gezinnen. “Gezinnen” is de dag van vandaag een ruim begrip want zowat iedereen kan lid worden van de Gezinsbond: gezinnen met veel of weinig kinderen, grootouders, éénoudergezinnen, gehuwden of samenwonenden, nieuw samengestelde gezinnen, enz ... Aangezien wij een pluralistische vereniging zijn heeft uw religieuze of politieke overtuiging voor ons dus geen belang.

In dit welkomstwoord zou ik graag mijn dank willen betuigen aan alle mensen die bijgedragen hebben in het tot stand komen van de tweedehandsbeurzen van bij het begin - nu ongeveer 25 jaar geleden - tot nu.

Deze beurzen zijn in de afgelopen 25 jaar uitgegroeid tot een vaste waarde met meer dan 1.200 bezoekers, ook van ver buiten onze gewestgrenzen.

Mijn speciale dank gaat dan ook uit naar de talrijke vrijwilligers die steeds weer onbaatzuchtig hun energie en tijd steken in deze activiteit om ze steeds opnieuw op een hoog kwaliteitsniveau te brengen. Voelt u zich geroepen onze groep te versterken neem dan gerust contact op.

Neem gerust uw tijd om onze site door te nemen en ik wens alle deelnemers en bezoekers een bevredigende beurs met hopelijk een blij weerzien tot gevolg!

M. Peyskens
voorzitter

52e Tweedehandsbeurs: 24 maart 2024
53e Tweedehandsbeurs: 3 november 2024