Welkom

Inschrijven voor de beurs op 6 november 2022 is mogelijk vanaf 1 oktober 2022.


Tof dat u ons gevonden hebt en wilt kennismaken met ons!

Onze werkgroep staat in voor de tweedehandsbeurs van het gewest Oudenaarde.

In overeenstemming met de doelstellingen van de Gezinsbond richten we ons tot alle gezinnen. “Gezinnen” is de dag van vandaag een ruim begrip want zowat iedereen kan lid worden van de Gezinsbond: gezinnen met veel of weinig kinderen, grootouders, éénoudergezinnen, gehuwden of samenwonenden, nieuw samenge-stelde gezinnen, enz ... Aangezien wij een pluralistische vereniging zijn heeft uw religieuze of politieke overtuiging voor ons dus geen belang.
Wie echter wil deelnemen aan de beurzen zelf, moet wel jonge kinderen hebben tot max. 14 jaar.

In dit welkomstwoord zou ik graag mijn dank willen betuigen aan alle mensen die bijgedragen hebben in het tot stand komen van de tweedehandsbeurzen van bij het begin - nu ongeveer 20 jaar geleden - tot nu.

Deze beurzen zijn in de afgelopen 20 jaar uitgegroeid tot een vaste waarde met meer dan 1.200 bezoekers, ook van ver buiten onze gewestgrenzen.

Mijn speciale dank gaat dan ook uit naar de talrijke vrijwilligers die steeds weer onbaatzuchtig hun energie en tijd steken in deze activiteit om ze steeds opnieuw op een hoog kwaliteitsniveau te brengen. Voelt u zich geroepen onze groep te versterken neem gerust contact op.

En ja, nu met deze site … we gaan mee met onze tijd, al is het weliswaar met vallen en opstaan en met nog vele kinderziekten, die u ons hopelijk graag wilt vergeven…

Neem gerust uw tijd om onze site door te nemen en ik wens alle deelnemers en bezoekers een bevredigende beurs met hopelijk een blij weerzien tot gevolg!

M. Peyskens
voorzitter

49e Tweedehandsbeurs: 6 november 2022
50e Tweedehandsbeurs: 26 februari 2023